Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Thái Hoà Bắc Bình, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực I)

16/12/2016

Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Thái Hoà Bắc Bình, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực I).

 

Các tin đã đưa ngày: