Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hoà, Hoa Sơn, Tử Du, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực II)

16/12/2016

Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hoà, Hoa Sơn, Tử Du, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực II).

 

Các tin đã đưa ngày: