Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị phía Đông huyện lỵ Sông Lô, huyện Sông Lô

16/12/2016

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị phía Đông huyện lỵ Sông Lô, huyện Sông Lô