Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh dầu khí mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

13/05/2016
Các tin đã đưa ngày: