Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/05/2016
Các tin đã đưa ngày: