Kế hoạch số 3523/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

19/05/2017

File đính kèm