Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

22/11/2018

Sáng 22/11, tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện Lập Thạch, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới đã được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện tại, cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm tỷ lệ 9,6%; nữ là lãnh đạo cấp trưởng các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội  chiếm 14,2%; nữ là lãnh đạo cấp phó các sở, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội chiếm 14,9%; lãnh đạo nữ các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các phòng  ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố,  xã, phường, thị trấn đều tăng so với những năm trước. Quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ ngày càng được tăng cường, một số sở, ngành, số cán bộ nữ có trình độ chuẩn đạt tương đương với số lượng và tỷ lệ nam. Trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều nữ giám đốc doanh nghiệp, nữ chủ hộ kinh doanh và nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Sau lễ phát động là chương trình diễu hành cổ động tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lập Thạch

Mặc dù vậy, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đang đặt ra nhiều vấn đề cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ khu vực nông thôn, vùng bị thu hồi đất sản xuất; vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình...

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm bắt đầu từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền lưu động; phát hành các sản phẩm truyền thông, tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, giao lưu văn nghệ, thể thao; biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt là phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức nước ngoài ủng hộ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Nhật Ánh

 

Các tin đã đưa ngày: