Lập Thạch đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình

24/09/2018

Trong những năm qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể của huyện quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Lập Thạch là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, có tổng diện tích tự nhiên là 173,10 km2, với dân số trên 13 vạn người, sinh sống ở 214 thôn, tổ dân phố của 20 xã, thị trấn. Để người dân hiểu biết sâu rộng về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú. Huyện đã lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc nói chuyện chuyên đề, các cuộc họp mặt, tọa đàm…. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên đài truyền thanh của huyện, của các xã, thị trấn. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn được thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình với phụ nữ (25/11). Kết quả ,đã tổ chức được 400 buổi thu hút được 15.500 lượt người tham dự, với sự tham gia của nhiều thành phần. Bên cạnh đó, các Hội, tổ chức đoàn thể còn triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; “Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015”. Việc tuyên truyền về thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình còn được lồng ghép tuyên truyền với Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình và các kiến thức về gia đình.

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, củng cố, ổn định và phát triển gia đình. Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp còn tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng làm vợ, chồng, cha, mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng…. Bên cạnh đó, nội dung phòng, chống bạo lực gia đình còn được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Các ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung thi đua như: Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình hạnh phúc”, phong trào xóa đói, giảm nghèo.

 Hiện toàn huyện có 29 gia đình phcâu lạc bộ át triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 173 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và đường dây nóng; 216 tổ hòa giải. Công tác can thiệp, xử lý các hành vi bạo lực gia đình được quan tâm chú trọng; các ngành chức năng thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh từ năm 2008 xảy ra 28 vụ đến năm 2018 giảm xuống còn 4 vụ. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” phát triển với 83,9% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 75,2% thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.

Thanh Hương

Các tin đã đưa ngày: