Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2017

22/11/2017

Thời gian qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 100% huyện, thành, thị và các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình. Toàn tỉnh thành lập được 135 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 707 địa chỉ tin cậy, 229 đường dây nóng. Tuy nhiên, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vẫn còn những hạn chế, bất cập: Bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, nảy sinh và tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; vai trò của gia đình chưa được phát huy; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, đồng bộ; nội dung và hình thức hoạt động của các Câu lạc bộ, Nhóm phòng chống bạo lực gia đình chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, đơn điệu, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Để công tác gia đình tiếp tục đạt kết quả tốt, sáng 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2017 cho lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa, Thông tin 9 huyện, thành, thị; công chức văn hóa của 137 xã, phường, thị trấn; 135 Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình; 150 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Tại đây, các đại biểu được truyền đạt, thông tin những nội dung, văn bản mới về công tác gia đình như: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Chỉ thị số 146 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030; hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình thời gian tới. Đồng thời, cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, cơ sở.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, công chức làm công tác gia đình, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nắm rõ các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, những kiến thức, kỹ năng xử lý, can thiệp trong hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; kịp thời tham mưu, xây dựng văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả hơn  tại cơ sở.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: