Hỗ trợ phòng ngừa bạo lực gia đình

10/10/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người" do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ. 

Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2021 với mức vốn ODA không hoàn lại là 3.757.083 USD.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai pháp luật, chính sách, chương trình, dịch vụ liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới (BLG), bạo lực gia đình (BLGĐ), vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.

Một số kết quả chính mà Dự án mang lại là: Nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan.

Tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó với BLG được ban hành. Hệ thống thu thập và báo cáo thông tin, số liệu online về BLGĐ được xây dựng, thử nghiệm và triển khai.

Các chiến dịch truyền thông, vận động chính sách và thay đổi hành vi, một số mô hình với sự tham gia của nam nông dân về phòng ngừa và ứng phó với BLG được xây dựng và triển khai. Các bằng chứng khoa học phục vụ việc xây dựng Luật liên quan đến vấn đề mại dâm và các hoạt động hỗ trợ việc xây dựng bộ luật này được triển khai; năng lực xây dựng và triển khai chính sách về BĐG, phòng, chống BLGĐ và vấn đề mại dâm được nâng cao.

Nguồn: chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: