Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ làm việc tại Vĩnh Phúc

03/08/2017

Ngày 3/8, Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, thành viên Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

 

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng và đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Từ đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được nâng lên, vai trò của cán bộ nữ tiếp tục được khẳng định trong các hoạt động xã hội. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ được các cấp, ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, coi đó như một chủ trương, biện pháp để tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến nay, toàn tỉnh có 17.998 cán bộ nữ tham gia hoạt động trong các cơ quan hành chính, đơn vị, sự nghiệp của tỉnh, chiếm 65,3%. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp đều tăng; trong đó, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chiếm 9,6%, tham gia Ban thường vụ chiếm 7,7%; tỷ lệ nữ là cán bộ chủ chốt tỉnh chiếm 14,3%. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, tạo nguồn, tăng tỷ lệ cán bộ nữ đương chức.

Cùng với đó, công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương vào cuộc quyết liệt, kiên trì bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, truy tố đúng người, đúng tội; kịp thời can thiệp, khẩn trương giải quyết và xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, có tác dụng trong phòng ngừa, răn đe các hành vi tương tự trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những nội dung xung quanh vấn đề bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại các địa phương; giải pháp của tỉnh để khắc phục bạo lực gia đình; vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong các công ty, doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với phụ nữ là người dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Văn khẳng định, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm hơn. Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện vẫn còn nhiều rào cản. Để hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục đạt hiệu quả, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác này, lồng ghép chỉ tiêu về giới với các chỉ tiêu phát triển kinh  tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, phân công các thành viên thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đưa hoạt động ngày càng hiệu quả; có chính sách ưu tiên để cán bộ trẻ, cán bộ nữ đứng vào hàng ngũ lãnh đạo.

Đánh giá cao hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Viết Tiến đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác này; đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, nghiêm túc kiểm tra, giám sát công tác này tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cần phát huy tốt hơn vai trò của mình, có sáng kiến thúc đẩy đưa hoạt động này ngày càng hiệu quả và mang tính đồng bộ tại các địa phương trong tỉnh. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: