Các Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình phát huy hiệu quả

30/05/2017

Toàn tỉnh hiện có 135 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài việc phát huy hiệu quả trong can thiệp, hỗ trợ, hòa giải kịp thời khi có vụ việc xảy ra, các Câu lạc bộ còn đổi mới hình thức sinh hoạt, thu hút các thành viên tham gia. Do vậy, đến nay, các Câu lạc bộ luôn duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương. 


Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình thôn Tiên Long
  luôn duy trì hoạt động hiệu quả
 

Được thành lập từ năm 2010, Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình thôn Cõi, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương có 46 thành viên. Nhiệm vụ ban đầu của Câu lạc bộ chủ yếu để duy trì và gây quỹ hoạt động. Trong đó, các buổi sinh hoạt tập trung vào tuyên truyền các kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; thực hiện bình đẳng giới; phòng chống bạo lực trong gia đình và nuôi dạy con tốt. Đến nay, Câu lạc bộ đã phát triển hơn 50 thành viên cùng nhiều hoạt động phong phú như: Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, vận động tiết kiệm giúp các hộ gia đình khó khăn về kinh tế, vận động các thành viên tham gia mọi hoạt động ở địa phương...

Bà Khương Thị Xuân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Từ khi hoạt động đến nay, hầu hết các vụ bạo lực, mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm đều được hòa giải thành công, chưa có vụ nào phải nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng”. Không những thế, nhờ các buổi sinh hoạt với nội dung phong phú, đa dạng, đời sống của các thành viên trong Câu lạc bộ được nâng lên. Đến nay, thôn Cõi không còn hộ nghèo, 100% gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Kinh tế gia đình phát triển đã góp phần giảm thiểu bạo lực trong các gia đình; nhiều năm nay, trong thôn không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội giảm dần.

Với đặc điểm là thôn có gần 100% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây, nhân dân trong thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo sống chủ yếu bằng nghề nông, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên tình trạng bạo lực gia đình thường xuyên xảy ra, tệ nạn xã hội vẫn còn. Nhưng từ năm 2008, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Câu lạc bộ đã góp phân tạo chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành động của người dân. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh trật tự trong thôn ổn định. Ông Lê Viết Vinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Phương châm hoạt động của 45 thành viên trong Câu lạc bộ là “mưa dầm thấm lâu”, kết hợp tuyên truyền, vận động người trong gia đình, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đến nay, nhận thức của người dân thôn Tiên Long đã chuyển biến rõ rệt. Số hộ giàu trong thôn chiếm trên 30%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Từ năm 2008 đến nay, số vụ bạo lực gia đình trong thôn đã giảm rõ rệt; riêng năm 2015 và 2016 không có bạo lực gia đình xảy ra.

Cùng với các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 707 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 229 đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình nhằm giúp đỡ, tiếp nhận, bảo vệ kịp thời các nạn nhân qua việc hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho họ. 

Theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, từ khi có Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng, hầu hết các vụ bạo lực gia đình được phát hiện, các mâu thuẫn gia đình cơ bản được hòa giải ngay từ cơ sở. Nhiều Câu lạc bộ thường xuyên củng cố, đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đã duy trì hoạt động đều đặn và hiệu quả. Nhiều địa phương cũng vận dụng sáng tạo, đưa nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bổ sung vào hương ước, quy ước của các thôn, làng, tổ dân phố và nhân rộng nhiều mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực.

Ông Quảng Đức Hạnh, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết: “Từ khi triển khai đến nay, hầu hết các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đều đã phát huy hiệu quả trong can thiệp, hỗ trợ, hòa giải kịp thời khi có vụ việc xảy ra. Trong đó, đã xuất hiện nhiều Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thị trấn Yên Lạc, Câu lạc bộ xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc; xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường; Câu lạc bộ xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 235 vụ bạo lực gia đình; tuy nhiên không có vụ mang tính tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.”

Để thiết thực hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, ngoài các hoạt động truyền thông về công tác phòng chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tiếp tục đẩy mạnh các buổi sinh hoạt và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, triển khai hàng loạt các hoạt động chuyên đề trong lĩnh vực này như: Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với sự tham gia của các gia đình; phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức Hội thi gia đình “5 không 3 sạch”.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: