Hội Liên hiệp phụ nữ tinh: Tập huấn công tác phòng chống bạo lực gia đình

26/11/2012

Ngày 26/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về công tác phòng chống bạo lực gia đình cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành, thị; Chủ tịch Hội phụ nữ 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản như: Những quy định chung về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa bạo lực gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp nắm vững các kiến thức cần thiết để thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến hội viên, góp phần làm giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, tiến tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: