Đẩy lùi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

15/11/2016

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, Phó Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua, công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đã được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam bởi việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn chậm, đôi khi còn trì trệ.

Hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết, việc hoàn thiện pháp luật, chính sách của Nhà nước cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của chính bản thân phụ nữ đã mang lại những thành tựu trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Điểm nổi bật trong thực thi bình đẳng giới ở Việt Nam là việc hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tổ chức bộ máy về bình đẳng giới từng bước được xây dựng, củng cố, kiện toàn để làm tốt hơn vai trò quản lý nhà nước.

Trong các văn kiện thành lập Ðảng tháng 2 năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một chủ trương lớn về phương diện xã hội “thực hiện nam nữ bình quyền”. Ðiều đó chứng tỏ, ngay từ khi thành lập Ðảng, vấn đề bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ đã được Bác Hồ và Ðảng ta hết sức coi trọng trong xây dựng đường lối cách mạng.

Năm 1946, tại buổi biểu quyết thông qua Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu: Bản Hiến pháp tuy “chưa toàn diện” nhưng nó “tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do …, phụ nữ Việt Nam đã được ngang hàng với nam giới để hưởng chung mọi quyền tự do đó của một công dân”. Và Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”. Điều này thể hiện mạnh mẽ hơn cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện hiệu quả Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Trong bối cảnh hội nhập thế giới, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, thực hiện quyền con người và bảo đảm an sinh xã hội. Những thành tựu mà chúng ta đạt được là sự cộng hưởng từ những đóng góp trong công việc cũng như trong từng hành động cụ thể của mỗi thành viên trong xã hội.

Kết quả thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực đã có thêm nhiều điểm sáng như: Lần đầu tiên chúng ta có 3 đồng chí nữ tham gia Bộ Chính trị, có Chủ tịch Quốc hội là nữ. Với tỷ lệ 26,8% nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Việt Nam xếp thứ 60/193 quốc gia trên thế giới và xếp thứ 4/11 quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Lao động nữ chiếm tỷ lệ 48,3% trong lực lượng lao động của cả nước. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại đạt 24,9%. Trên 80% hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ tại các vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm, giảm nghèo. Tỷ lệ biết chữ của phụ nữ trong độ tuổi từ 15-24 đạt 96,5% và khoảng cách giới trong các cấp học phổ thông ở Việt Nam là không đáng kể.

Tỷ số tử vong mẹ ở Việt Nam đã giảm hơn 3 lần từ 233/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 1990 xuống còn 58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015. Đã có nhiều mô hình thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ được triển khai hiệu quả ở các cấp, các ngành trong thời gian vừa qua. Những thành tựu trong thực hiện bình đẳng giới góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

Vẫn còn đó những khó khăn

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, những thành tựu nêu trên vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bởi việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn chậm, đôi khi còn trì trệ hoặc thậm chí là thụt lùi trong một số lĩnh vực và bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới phần lớn vẫn nghiêng về phụ nữ và trẻ em gái.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng chậm do chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới. Tỷ lệ lao động mất việc làm, thất nghiệp gia tăng và lao động nữ luôn là đối tượng chịu nhiều tác động nhất. Biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và giảm nghèo. Chênh lệch về thu nhập và mức sống có chiều hướng gia tăng giữa các nhóm dân cư, giữa các vùng, miền trong cả nước. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được xem là một trong những trở ngại lớn trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Tình trạng buôn bán, xâm hại, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng tảo hôn còn khá phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nhiều địa phương còn rất cao. Trào lưu kết hôn với người nước ngoài chỉ vì mục đích kinh tế đã dẫn tới nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực tới từng cá nhân, gia đình và xã hội.

“Chúng ta tự hào với những thành tựu về bình đẳng giới đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Song chúng ta cũng không thể không trăn trở trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc thực hiện bình đẳng giới. Làm thế nào để các trẻ em gái ở miền núi, vùng sâu vùng xa được vui đến trường, được tiến bộ trong học tập và có một tương lai tươi sáng thay vì phải kết hôn và làm mẹ ở lứa tuổi 13-15? Làm thế nào để thay đổi được nhận thức phải có con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giới tính khi sinh hiện nay? Làm thế nào để nam giới nhận thức được rằng trách nhiệm chăm sóc gia đình không phải việc riêng của phụ nữ mà là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong gia đình? Làm thế nào để người dân nhận ra rằng có nhiều cách để giải quyết xung đột thay vì dùng bạo lực?”, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nói.

Quá trình phấn đấu đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực chất là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực cả trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, cũng như tìm ra các cơ chế thích hợp để phụ nữ, trẻ em gái được tham gia, đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng các thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội mang lại. Điều này là không dễ dàng trong bối cảnh các thể chế xã hội, văn hóa, nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới vẫn còn có khoảng cách khá lớn so với yêu cầu phát triển đặt ra. Tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử về giới cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, để giải quyết bất bình đẳng giới ở Việt Nam, các chính sách, chương trình và đặc biệt là vai trò của truyền thông cần làm thay đổi được những quan niệm lạc hậu về giá trị và vai trò của phụ nữ và nam giới; cần nhiều giải pháp để thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ, đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Nguồn: tiengchuong.vn

 

Các tin đã đưa ngày: