Ra mắt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng chống bạo lực gia đình

09/10/2012
Sáng 11/5, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng chống bạo lực gia đình thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc chính thức ra mắt.


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt hội nghị

            Câu lạc bộ gồm 25 thành viên,  là nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ, học hỏi, chia sẻ kỹ năng sống để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Mục đích của mô hình là đoàn kết giữa các  gia đình thành viên, nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc vận động mọi người tham gia phòng chống bạo lực gia đình; “tương thân, tương ái” giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, cùng nhau phát triển kinh tế. Mô hình có vai trò quan trọng trong vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; phòng chống các tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hình thức hoạt động của Câu lạc bộ và Nhóm Phòng chống bạo lực gia đình theo định kỳ hàngquý; nội dung và hình thức sinh hoạt xoay quanh chủ đề gia đình như: Giáo dục đạo đức văn hóa truyền thống dân tộc, dòng họ, việc ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phổ biến các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương…

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: