Diễn đàn "Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng"

17/03/2015

Để gia đình được hạnh phúc, mỗi người có bí quyết, cách làm riêng nhưng họ đều có quan niệm giống nhau: Hạnh phúc là trong gia đình, vợ chồng hiểu nhau, biết quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đồng thời, bố mẹ luôn là tấm gương cho các con noi theo... Những quan niệm, cách nghĩ, cách làm để tạo nên hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ được các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn "Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức sáng 17/3/2015.

Diễn đàn xoay quanh các nội dung về quan niệm gia đình hạnh phúc, bí quyết để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ; sự liên kết, đoàn tụ giữa các thành viên trong gia đình; quan niệm về thuần phong mỹ tục, văn hóa cộng đồng. Các mối quan hệ trong dòng họ, niềm tự hào của dòng họ... cũng được các trưởng họ, trưởng tộc sôi nổi chia sẻ tại Diễn đàn.

Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức cũng như cá nhân, mỗi gia đình về ý nghĩa và thông diệp của ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, góp phần xây dựng cộng đồng hạnh phúc, xã hội văn minh./.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: