Tam Đảo tích cực thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình

24/12/2014

Để thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống bạo lực gia đình, huyện Tam Đảo triển khai đồng bộ các biện pháp; trong đó, đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, phổ biến tuyên truyền nội dung Luật; triển khai lồng ghép với hoạt động của các phong trào thi đua, cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới...

 
Đến nay, huyện Tam Đảo có 77 Câu lạc bộ PCBLGĐ và nhóm gia đình phát triển bền vững

Ông Đỗ Quốc Trọng, Trưởng Phòng Văn hóa, thông tin huyện cho biết: “Trong tuyên truyền, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới đối tượng là phụ nữ, vì đây thường là nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình; tổ chức nhiều hoạt động để phụ nữ được nói lên mong muốn cũng như khẳng định vị trí của mình trong xã hội.” Cùng với tuyên truyền, huyện chọn 3 xã điểm thành lập Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững tại Đạo Trù, Hồ Sơn và Bồ Lý.

Được thành lập từ năm 2011 đến nay, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình thôn Tân Long, xã Hồ Sơn đã có 30 thành viên tham gia. Điểm nổi bật của thôn Tân Long chủ yếu người dân là cán bộ nghỉ hưu của Lâm trường Tam Đảo, rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tận dụng lợi thế đó, Câu lạc bộ phối hợp với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên trong xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Bà Phạm Thị Huê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Các thành viên Câu lạc bộ tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi để bộ Luật ăn sâu vào tiềm thức và định hướng hành động của người dân. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, trong thôn không xảy ra vụ bạo lực gia đình nào. Năm 2014, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,8%.”.

Từ hiệu quả thiết thực các Câu lạc bộ mang lại, đến nay, huyện Tam Đảo đã nhân rộng được 77 mô hình./.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: