Vì một gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

07/11/2014

Xây dựng gia đình "ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc"là mục tiêu được Đảng, Nhà nước, các tầng lớp xã hội quan tâm. Bởi gia đình chính là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách; bảo tồn, phát huy những văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện toàn tỉnh có trên 271.000 gia đình, trong đó có gần 144.500 gia đình sống 2 thế hệ; 78.300 gia đình sống 3 thế hệ trở lên và trên 6.700 gia đình hạt nhân. Xác định vai trò quan trọng của gia đình, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trên địa bàn tỉnh đã và đang quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước về gia đình, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc". Cùng với việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, tỉnh và các huyện, thành, thị  đã thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình.

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các s, ban, ngành trong công tác gia đình. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác gia đình ở cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn hòa giải và xử lý kịp thời trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ CNH-HĐH đất nước; truyền thông, giới thiệu các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phổ biến kiến thức gia đình. Đồng thời, thành lập thí điểm và nhân rộng các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp cơ sở, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy, đường dây nóng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 100 mô hình  câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Các câu lạc bộ tổ chức họp theo định kỳ với nội dung giáo dục cách ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, kiến thức gia đình, kỹ năng gìn giữ hạnh phúc gia đình, cách chăm sóc người già, phụ nữ và trẻ em. Cùng với các câu lạc bộ, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động với các chức năng cơ bản là tư vấn, hỗ trợ, can thiệp các mâu thuẫn gia đình, bạo lực gia đình.

Việc xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành, địa phương coi trọng thông qua việc đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng "gia đình văn hóa". Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa hàng năm tăng. Năm 2013, toàn tỉnh có trên 83% gia đình văn hóa; 69% làng, tổ dân phố văn hóa và gần 80% đơn vị văn hóa.

Giúp chị em phát huy vai trò là những người “xây tổ ấm”, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Từ năm 2008, Hội triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch". Năm 2014, toàn tỉnh có 163. 700 gia đình hội viên phụ nữ được phát phiếu đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Đến nay, đã có 85% số hộ đạt tiêu chí xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch".

Để mỗi gia đình thực sự trở là tổ ấm, đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình luôn tự ý thức được việc gìn giữ và phát huy được những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Các bậc làm cha, mẹ nêu cao vai trò gương mẫu, thương yêu, tôn trọng con cái; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Có như vậy hạnh phúc gia đình mới thực sự bền vững và gia đình mới thực sự trở thành tổ ấm của mỗi con người.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: