Yên Lạc: Các câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình phát huy hiệu quả

03/11/2014

Để Luật Phòng chống bạo lực gia đình thực sự phát huy hiệu quả, huyện Yên Lạc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: Giới thiệu nội dung bộ Luật tại các buổi tập huấn, bồi dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền đến các Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ văn hóa xã, thị trấn. Huyện cũng chọn 5 xã làm điểm thành lập Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững gồm: Trung Hà, Liên Châu, Tam Hồng, Trung Nguyên và thị trấn Yên Lạc.  


Đến nay, toàn huyện có 47 Câu lạc bộ PCBLGĐ và nhóm gia đình phát triển bền vững

Được chọn là mô hình điểm của huyện từ năm 2009 với 11 thành viên, đến nay, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng đã có 38 thành viên, hoạt động đi vào nền nếp và thực sự phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Xưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Từ khi Câu lạc bộ hoạt động, nội dung của Luật Phòng chống bạo lực gia đình được phổ biến, tuyên truyền đến các thành viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Bằng những hoạt động cụ thể: Giải thích, vận động, can thiệp kịp thời đối với những trường hợp bạo lực, các vụ bạo lực gia đình trong thôn giảm hẳn. Những năm trước khi Câu lạc bộ đi vào hoạt động, hằng năm xảy ra khoảng trên dưới 10 vụ bạo lực thì đến nay, tình trạng này đã chấm dứt. Từ đầu năm đến nay, trong thôn chỉ có một trường hợp xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong gia đình và đã được Câu lạc bộ giải quyết kịp thời.” 

 

Ông Xưởng cũng cho biết, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững của thôn luôn hoạt động gắn chặt với các tổ liên gia, tổ hòa giải, Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ của làng và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Câu lạc bộ đã kịp thời can thiệp, tư vấn, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình trên địa bàn thôn xóm. Đồng thời, xây dựng các phong trào, hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Do vậy, thôn Tảo Phú luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa từ năm 1997 đến nay; hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 90%.  

Còn theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên, toàn thôn có 425 hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề nông, một bộ phận nhỏ sống bằng các nghề phụ nên trình độ dân trí thấp. Từ khi triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình, nhất là khi Câu lạc bộ đi vào hoạt động, nhận thức của nhân dân về lĩnh vực này được cải thiện, các vụ bạo lực gia đình gần như được xóa bỏ. Cả năm 2003 và 9 tháng đầu năm nay chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nào trong thôn. Ông Bình cho biết: “Bên cạnh việc phối hợp với các tổ, đoàn thể trong thôn, xã, Câu lạc bộ chia nhóm, phân công quản lý, phụ trách, nắm bắt tình hình từng địa bàn cụ thể để có những can thiệp, tư vấn, hòa giải kịp thời. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn lồng ghép nội dung sinh hoạt gắn với trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, được các thành viên tích cực hưởng ứng.” Nhờ vậy, mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được nhân dân trong thôn nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 91%; 11 năm nay, thôn Thiệu Tổ luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa.  

Từ 5 Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình và nhóm gia đình phát triển bền vững ban đầu, đến nay toàn huyện có 47 Câu lạc bộ. Các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về công tác gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, nhận thức về vai trò của gia đình, ý nghĩa của Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi của mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao, góp phần giảm đáng kể số vụ bạo lực gia đình tại địa phương (từ 87 vụ năm 2012 giảm xuống còn 57 vụ từ đầu năm đến nay). Bên cạnh đó, huyện Yên Lạc cũng xây dựng được 119 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 162 đường dây nóng, góp phần tránh những hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi có hành vi bạo lực gia đình.  

Theo ông Nguyễn Đình Lộc, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Yên Lạc, sau hơn 5 năm triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình, với việc thành lập các mô hình can thiệp phòng chống bạo lực, nhận  thức về vai trò, vị thế của gia đình và nội dung những bộ luật về công tác phòng chống bạo lực gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân địa phương. Bằng việc phối hợp chặt chẽ với hoạt động của các tổ liên gia, tổ hòa giải cơ sở; gắn kết với các phong trào, hoạt động ở địa bàn khu dân cư, các mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình đã tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này mọi lúc, mọi nơi. Ông Lộc nhận định: “3 năm gần đây, trên địa bàn huyện không có điểm nóng về bạo lực gia đình. Tất cả các vụ việc đều được giải quyết ngay từ cơ sở.”

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: