Hiệu quả từ các mô hình phòng chống bạo lực gia đình

28/03/2014

Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 111 mô hình can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình. Đó là các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, có nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, hoà giải, hỗ trợ can thiệp các mâu thuẫn gia đình, bạo lực gia đình. Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” sinh hoạt tập trung vào 14 nhóm vấn đề: Truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, giáo dục ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, kiến thức gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình; giới thiệu các văn bản pháp luật, chính sách mới, đặc biệt là văn bản liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, trẻ em. “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình” cũng là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng 707 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 229 đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình để giúp đỡ, tiếp nhận, bảo vệ kịp thời các nạn nhân qua việc hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Có mô hình can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng, hầu hết các vụ việc bạo lực gia đình được phát hiện và đưa ra ánh sáng; mâu thuẫn gia đình cơ bản được hoà giải ngay từ cơ sở. Từ năm 2008 đến nay, đã có 9 vụ bạo lực gia đình được khởi tố./.

 

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: