Yên Lạc chú trọng xây dựng các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

28/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, cùng với nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, huyện Yên Lạc đã quan tâm xây dựng các mô hình gia đình văn hóa và các tổ nhóm, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình.

Các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại khu phố 1 Trung (thị trấn Yên Lạc), thôn 2 (xã Trung Hà), thôn Thiệu Tổ (xã Trung Nguyên), thôn Tảo Phú (xã Tam Hồng), thôn Nhật Chiêu (xã Liên Châu) … hoạt động hiệu quả dưới nhiều hình thức như: tư vấn giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con khỏe dạy con ngoan, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 60 câu lạc bộ, 144/154 địa chỉ tin cậy, 142/154 đường dây nóng tại cộng đồng. Các câu lạc bộ, các mô hình và địa chỉ tại cộng đồng đã góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyện đã cụ thể hóa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, 5 tiêu chuẩn xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa. Qua kết quả bình xét hằng năm, huyện có trên 90% số gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 90% số thôn, tổ dân phố văn hóa và trên 90% số đơn vị văn hóa. Các địa phương và mỗi gia đình đều tích cực thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, các gia đình cũng tích cực học tập nâng cao các kiến thức, kỹ năng sống, tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Nhờ đó, các giá trị gia đình được nâng lên, các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình cũng được xóa bỏ; trẻ em được quan tâm hơn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; nếp sống văn minh trong từng gia đình, dòng học, cộng đồng dân cư được duy trì.

Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, huyện Yên Lạc đặc biệt coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để đưa kinh tế hộ gia đình phát triển. Nhiều chính sách trong vay vốn, tư vấn hỗ trợ giống, vốn, mua máy móc sản xuất nông nghiệp, tập huấn tiếp cận khoa học kỹ thuật, giới thiệu học nghề, xuất khẩu lao động, học tập các mô hình kinh tế hộ tiên tiến trong và ngoài tỉnh… được huyện và các địa phương triển khai tích cực, hiệu quả. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn dưới 1% theo tiêu chí mới.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: