Huyện Sông Lô: 90% số hộ đạt gia đình văn hóa

25/01/2021

Là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc sinh sống, những năm qua, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng khởi sắc.

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, năm 2020, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế; xây dựng hương ước, quy ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong năm, hàng nghìn hộ gia đình đã chỉnh trang khuôn viên nhà ở và di dời chuồng trại ra xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh. Ngươi dân đã hiến đất, góp công để làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Nhiều gia đình có từ 3 thế hệ chung sống song vẫn giữ được nền nếp gia phong.

Tính đến hết năm 2020, toàn huyện có 90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 97% thôn, tổ dân phố văn hóa; 100% thôn sau sáp nhận đều có nhà văn hóa, trong đó có 22 thôn có 2 nhà văn hóa, 4 thôn có 3 nhà văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi và rộng khắp, tăng thêm sự gắn kết, sức mạnh cộng đồng.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: