Hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội ở Tam Dương

28/12/2020

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Dương đã phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Nhờ đó, nhận thức của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên; việc quản lý, giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội đã góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ gia đình, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại các địa phương.


Các buổi tập huấn được Hội LHPN huyện lồng ghép tuyên truyền  công tác quản lý,
giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, hằng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức cho hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các tiêu chí “5 không 3 sạch”; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn cư trú; tăng cường công tác nắm địa bàn, khảo sát, lập danh sách thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật ở khu dân cư, trường học. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp quản lý, giáo dục, góp phần hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, ma túy trên địa bàn.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã phối hợp tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.240 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; lồng ghép tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được hơn 250 buổi cho trên 22.400 lượt hội viên ở cơ sở. Công an huyện xây dựng 67 bài tuyên truyền, nội dung về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 127 lượt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, thôn, tổ dân phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công tác phối hợp phát hiện, giải quyết các vụ việc phạm tội và tệ nạn xã hội, các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em được thực hiện hiệu quả. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy; tích cực phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. 3 năm qua, Hội đã phối hợp lập hồ sơ đưa 55 đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; 43 đối tượng vào Trung tâm 06; 8 đối tượng đi Cơ sở giáo dục, trại giáo dưỡng; phối hợp bắt và vận động 18 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú. Thông qua các hòm thư tố giác tội phạm, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã cung cấp cho lực lượng công an 258 tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, khám phá ra nhiều vụ án về trật tự xã hội, đặc biệt là các tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã duy trì hoạt động thường xuyên 130 tổ hòa giải ở cơ sở, 1.100 tổ liên gia tự quản tại các thôn dân cư, tổ dân phố; 1 mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với 50 thành viên; 13 mô hình “Địa chỉ tin cậy” và “Đường dây nóng”; 30 Câu lạc bộ về “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” với hơn 1.000 thành viên; 8 Câu lạc bộ “Phụ nữ nông dân với pháp luật” với 450 thành viên; 10 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 1 Câu lạc bộ cùng chia sẻ về công tác Phòng chống bạo lực gia đình với 437  thành viên tham gia; 46 Câu lạc bộ ‘‘Gia đình hạnh phúc’’ với hơn 2.000 thành viên. Phối hợp với lực lượng công an củng cố và duy trì hoạt động của 38 mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Trong đó, có 12 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 3 mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông, 6 mô hình tự quản không có ma túy và tệ nạn xã hội, 1 mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và 16 mô hình “4 an toàn”.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Công an huyện, Nghị quyết 01 đã được triển khai hiệu quả, góp phầm giảm đáng kể những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các mâu thuẩn ngay tại thôn, xóm.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: