Huyện Sông Lô nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình

24/12/2020

Huyện Sông Lô có gần 28.800 hộ, trong đó, có gần 3.000 hộ một thế hệ, gần 10.600 hộ 2 thế hệ và trên 8.100 hộ 3 thế hệ. Bằng nhiều cách làm phù hợp, thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Sông Lô đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình ngay từ cơ sở, huyện Sông Lô thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và hòa giải cho cán bộ làm công tác gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào: “xây dựng gia đình văn hóa”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình gia đình “ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

 Đến nay, trên địa bàn huyện có 69 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 17 đường dây nóng; 32 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Hàng năm, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền bám vào 14 nhóm vấn đề về công tác phòng chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường công tác nắm bắt tình hình phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề xung đột, mâu thuẫn xảy ra trong gia đình.

Trong năm 2020, UBND huyện Sông Lô đã cấp phát gần 650 tập tài liệu hỏi đáp phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản quản lý nhà nước về công tác gia đình; 17.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 4843 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng, treo hơn 250 khẩu hiệu, hơn 700 băng zon, 45 cụm pano lớn; tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền, tọa đàm về Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới cho hơn 12.000 lượt người.   

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nên những năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giảm đáng kể cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ bạo lực gia đình, trong đó, có 5 vụ bạo lực về thân thể, 6 vụ bạo lực tinh thần. Người gây bạo lực gia đình đều là nam giới và có 4 vụ bạo lực trong gia đình từ 60 trở lên.

Theo đánh giá của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sông Lô, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bạo lực gia đình là do bất bình đẳng giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ, gia trưởng độc đoán, thiếu hiểu biết về Luật phòng, chống bạo lực gia đình cũng như các kỹ năng ứng xử và cách giải quyết không phù hợp khi có mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Bên cạnh đó, nhiều vụ bạo lực gia đình còn do người chồng, người bố ham mê cờ bạc, rượu chè, không có việc làm, khó khăn về kinh tế và kết hôn sớm…Đặc biệt, khi bị bạo lực, chị em phụ nữ thường e ngại, coi đó là vấn đề riêng tư, không báo cho chính quyền can thiệp kịp thời nên dẫn đến một số vụ việc để lại hậu quả nặng nề.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, trong thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của UBND tỉnh về vấn đề này và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Tăng cường và nâng cao công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý cho người dân. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức truyền thông, vận động để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; làm tốt công tác hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình. Duy trì và nhân rộng các hiêu quả hoạt động của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các địa chỉ tin cậy. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động tích cực, sáng tạo ở mỗi cấp, mỗi ngành và khu dân cư.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: