Lập Thạch: Nhiều giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

23/12/2020

Huyện Lập Thạch đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em gắn với xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, qua đó, góp phần tích cực trong việc vận động toàn xã hội quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Năm 2021, huyện phấn đấu 100% trẻ em được giáo dục kỹ năng sống trong chương trình
sinh hoạt, hoạt động chính khóa, ngoại khóa của các nhà trường

Trên địa bàn huyện Lập Thạch hiện có hơn 36.600 trẻ em, trong đó, có hơn 13.500 trẻ em dưới 6 tuổi; hơn 750 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị khuyết tật và hơn 1.300 trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo. Thực tế hằng năm ở địa phương, nhất là các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại như: Bị bạo lực, bị bắt buộc nghỉ học sớm để lao động phụ giúp gia đình, bị mua bán, tảo hôn… nhưng chính quyền địa phương chưa thể kiểm soát hết.

Nhằm cụ thể hóa các chính sách pháp luật, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, từng bước giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, tháng 8/2019, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành Chương trình hành động số 17 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân kiến thức về pháp luật như: Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Giáo dục, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số luật, pháp lệnh khác liên quan về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, chỉ đạo các trường học tăng cường lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực, lạm dụng trẻ em trong quá trình giảng dạy.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn tổ chức lồng ghép nhiều hội nghị truyền thông với nội dung phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội cho hàng nghìn trẻ em. Qua đó, đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của bản thân trẻ em cũng như của các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác trẻ em. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đã lồng ghép, bồi dưỡng kiến thức về giới, phòng chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em vào chương trình giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với các cấp học, bậc học; triển khai hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh. Đến nay, 100% các trường tiểu học và THCS đều đạt trường học an toàn, không có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ở trong trường học; 11 trường tiểu học và 8 trường THCS đã tổ chức các chương trình ngoại khóa với sự tham gia của trên 6.200 học sinh về giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em; 12 mô hình Câu lạc bộ "Quyền trẻ em" được thành lập và duy trì hoạt động theo Chương trình hành động vì trẻ em huyện Lập Thạch giai đoạn 2016 – 2020.

Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn, nhất là trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; trẻ em sống trong gia đình mắc tệ nạn xã hội, trẻ em làm việc ở xa gia đình, trẻ em có cha mẹ ly hôn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện như: Nhà nghỉ, karaoke, Internet,… Tổ chức thiết lập các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm tại nơi công cộng, nơi thường xảy ra các vụ án, vụ việc xâm hại trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong năm 2020, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng nói, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cấp xã đều là kiêm nhiệm nên việc tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý trẻ em còn nhiều hạn chế. Một số đối tượng phạm tội có lối sống không lành mạnh, ý thức giải quyết nhu cầu cá nhân bị lệch lạc dẫn đến phạm tội bạo lực, xâm hại trẻ em. Công tác quản lý các loại hình dịch vụ, băng đĩa hình, văn hóa phẩm đồi trụy thiếu chặt chẽ, lối sống buông thả, suy đồi đạo đức của một bộ phận người lớn cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng phạm tội bạo lực, xâm hại trẻ em…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong năm thứ 2 thực hiện Chương trình hành động số 17 của BTV Huyện ủy, UBND huyện Lập Thạch đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, có môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh; thực hiện đầy đủ, ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em gắn với phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và trợ giúp kịp thời cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; từng bước giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; đồng thời, phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các phòng, ban, đơn vị, tổ chức và toàn dân tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phấn đấu trong năm 2021 có 90% trẻ em thuộc diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại được hỗ trợ, phòng ngừa; 100% trẻ em được giáo dục kỹ năng sống trong các chương trình sinh hoạt, hoạt động chính khóa, ngoại khóa của các nhà trường; 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được can thiệp, trợ giúp, chăm sóc, phục hồi tâm lý tại cộng đồng và tư vấn thích hợp; 100% các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn đều được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: