Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

06/11/2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng và đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đây là những nội dung trong Kế hoạch số 166/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", trong Tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị như: tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện đại chúng của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu truyên truyền cho cộng đồng, khu dân cư; tổ chức hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực về bình đẳng giới, phố biến các văn bản chính  sách pháp luật trong các lĩnh vực; tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao...về các nội dung liên quan đến Tháng hành động năm 2020 để tuyên truyền và phát hiện những khó khăn, hạn chế.

Trong tháng cao điểm này, các cấp, các ngành cũng sẽ đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức nước ngoài ủng hộ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và sẽ xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020./.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: