Hỏi: Quy trình khám sàng lọc phát hiện nạn nhân bị bạo lực gia đình được quy định như thế nào tại các cơ sở khám, chữa bệnh?

16/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Quy trình khám sàng lọc phát hiện nạn nhân bị bạo lực gia đình được quy định như thế nào tại các cơ sở khám, chữa bệnh?

Trần Văn Nhật - Yên Lạc

Trả lời:

Pháp luật nước ta quy định: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Việc sàng lọc phát hiện nạn nhân bạo lực gia đình được quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2017/TT-BYT nội dung cụ thể như sau:

1. Người bệnh cần được sàng lọc, phỏng vấn ở nơi riêng tư, yên tĩnh (phòng hoặc buồng khám riêng), khi không có các thành viên trong gia đình để bảo đảm tính khách quan và an toàn khi cung cấp thông tin. Trường hợp người bệnh cấp cứu không thể tự trả lời phỏng vấn, việc phỏng vấn được tiến hành sau khi người bệnh đã được điều trị ổn định.

2. Thầy thuốc cần chú ý phát hiện các dấu hiệu, triệu chứng bị xâm phạm về mặt thể chất, tinh thần và tình dục của người bệnh; xem xét mối tương quan giữa tình trạng tổn thương và tiết lộ của người bệnh về nguyên nhân gây nên tổn thương đó. Trường hợp người bệnh muốn che dấu việc bị bạo lực, thầy thuốc và nhân viên y tế cần động viên để người bệnh tiết lộ.

3. Thầy thuốc phải thực hiện nguyên tắc bảo mật về các thông tin người bệnh tiết lộ trong quá trình sàng lọc, thăm khám và điều trị.