Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có giường bệnh điều trị nội trú cần phải làm gì để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình?

16/12/2020

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có giường bệnh điều trị nội trú cần phải làm gì để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình?

Hoàng Thị Hà – Bình Xuyên

 

Trả lời:

Tại Điều 7 Thông tư 24/2017/TT-BYT quy định, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh điều trị nội trú có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình như sau:

1. Người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định chung như đối với mọi người bệnh.

2. Thực hiện khám và điều trị đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình theo hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Thông tư Thông tư 24/2017/TT-BYT.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo và phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cơ sở hoạt động hoặc nơi xảy ra bạo lực gia đình bảo đảm an toàn cho thầy thuốc, nhân viên y tế và nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Liên hệ, đề nghị các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tiếp nhận và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân tại cơ sở phù hợp trong trường hợp nạn nhân có yêu cầu.