Khi khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu cơ sở ý tế phát hiện bệnh nhân bị bạo lực gia đình có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì phải làm gì?

09/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Khi khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu cơ sở ý tế phát hiện bệnh nhân bị bạo lực gia đình có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì phải làm gì?

Hoàng Thị B – thành phố Phúc Yên

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi phát hiện bệnh nhân bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm thì phải thực hiện như sau:

1. Trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc và chăm sóc y tế cho người bệnh, nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 2 và Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm trình báo bằng văn bản, điện thoại hoặc cử người trực tiếp đi trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nơi người bệnh cư trú về hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm và đề nghị cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.