Hỏi: Hành vi bạo lực về kinh tế trong gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào?

09/12/2020

Hỏi: Xin quý tòa soạn cho tôi hỏi: như thế nào được coi là hành vi bạo lực gia đình về kinh tế? có mức xử phạt vi  phạm hành chính không?

Hoàng Thị Nh - Lập Thạch

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56, Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình.

b) Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động;

c) Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống.