Hỏi: Hành vi cố ý tiết lộ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào?

09/12/2020

Hỏi: Hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bị xử lý ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu?

Phạm Thị Hoài - Bình Xuyên

Trả lời:

Hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân được quy định xử lý tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân.

2. Mức phạt này đồng thời áp dụng đối với hành vi: Cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân bạo lực gia đình.