Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

18/12/2020
Các tin đã đưa ngày: