Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án về Hỗ trợ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đôạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/12/2020
Các tin đã đưa ngày: