Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất (bổ sung) để thựchiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

17/07/2020
Các tin đã đưa ngày: