Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên

17/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: