Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

17/07/2020
Các tin đã đưa ngày: