Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB

17/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: