Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về việc đồng ý để cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiệt Kế, huyện Bình Xuyên

26/05/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: