Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về thông qua dự toán ngân sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lan rộng

26/05/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: