Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

31/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: