Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh...

31/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: