Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

22/06/2020
Các tin đã đưa ngày: