Kế hoạch số 30/KH-BCĐGQVL ngày 20/02/2020 của BCĐGQVL về giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

21/02/2020
Các tin đã đưa ngày: