Báo cáo số 19/BC-BCĐGQVL ngày 30/01/2020 của Ban chỉ đạo GQVL tỉnh về kết quả GQVL và đưa lao động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

03/02/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: