Báo cáo số 211/BC-BCĐGQVL ngày 31/7/2019 của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh kết quả giải quyết việc làm và đưa lao động tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm 2019

05/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: