Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

21/12/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: