Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông+trung cấp trên địa bàn tỉnh...

25/04/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: