Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

05/04/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: