Kế hoạch số 31/KH-BCĐGQVL ngày 12/03/2019 của BCĐGQVL tỉnh về giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

14/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: