Đề án số 10451/ĐA-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

16/01/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: